top of page

KOUČINK

Pod koučinkem si možná představíte ledasco, od pasivity, přes přehnanou motivaci, po proaktivní přístup. Existují různé přístupy, jak po odborné, tak i po lidské stránce. Pro mě je koučink o vztahu s klientem, který si s důvěrou budujeme. Bez hodnocení, posuzování a srovnávání.

Při práci využívám techniky několika psychologických přístupů, protože každý klient je jedinečný.  Koučink je práce kouče i klienta a rozhodně se nejedná o flegmatickou hodinku jednou za týden. Pokud se aktivita koučovacích hodin odehrává správně, má potenciál zlepšovat kvalitu  osobního i profesního života.

Koučink není jen trendy a módní. Je to udržitelný způsob seberozvoje. V čem Vám může pomoci?

Seberozvoj je klíčový pro profesionální i osobní život. Vždy se zaměřuji na aktuální situaci klientů a provádím je životní cestou. Koučink vnímám jako nástroj pro hledání řešení problémů i individuální rozvoj. Své metody zakládám na kognitivně-behaviorální psychologii a logoterapii.

koučování

délka sezení

pravidelné

cena

60 minut

ano

1100 Kč

Individuální pravidelná sezení umožňují využít potenciál této metody.

 

osobní i profesní koučink

Logoterapie se opírá o smysl všeho co děláme

Jsem certifikovaný kouč s akreditací MŠMT.

Prošla jsem dvouletým výcvikem programu Cílevědomý koučing, který zahrňuje nejen nácvik koučovacích metod, ale také psychoterapeutické techniky různých psychologických směrů. Vzdělání jsem si rozšířila také o krizovou intervenci, práci s emocemi klienta, Pozitivní psychologii a další. Více o mém vzdělání a zkušenostech najdete na LinkedIn. 

DSC_9629-zmensene.jpg

odvaha

pravda

svoboda

Mám odvahu pustit pravdu do života, abych mohl/a být svobodný/á.

bottom of page