top of page
Girl in Therapy

TERAPIE

Využívám převážne principy a techniky Individuální psychologie. Vychází ze základní potřeby sounáležitosti. Každý máme jinou predstavu, jak chceme být začleněni ve společnosti nebo rodině. Spolu prozkoumáme Vaše představy, očekávání, hodnoty a přesvědčení, které mohou ovlivňovat Vaši aktuální situaci.

Důvěra je naprostý základ terapeutického vztahu a já se snažím jí budovat od první chvíle. Také obsah našich setkání je vždy důverný.

 

Nehodnotím, nekritizuji, respektuji zkušenosti, individuální osobnost a jedinečný příběh klienta. Naše společná práce je zvyšování kompetencí klienta, tak aby byl schopen zvládat své situace a dělat prospěšná rozhodnutí.

Zvyšujeme kompetence klienta, aby byl schopný dělat prospěšná rozhodnutí.

terapie

1 h

1 000 Kč

délka sezení

cena za sezení

Nehodnotím, nekritizuji, respektuji zkušenosti, individuální osobnost a jediněčný příběh klienta. Naše společná práce je zvyšování kompetencí klienta, tak aby byl schopen zvládat své situace a dělat prospěšná rozhodnutí.

Jsem certifikovaná absolventka terapeutického výcviku v Individuální psychologii.

Kdy a kde můžu začít?

S čím vám můžu pomoci?

Vztahové/rodinné/výchovné problémy

- Narušená komunikace

- Opakující se nebo dlhoudobé problémy

- Rodinná atmosféra

- Pochyby a nejistoty ve výchově nebo rodičovství

 

Osobní trápení/ rozvoj

- Sebejistota, sebedůvera

- Pocity nedostatečné sebehodnoty

- Asertivní chování

- Komunikace ve vztazích

- Zvládání stresu

- Práce s emocemi a různými obavami

- Nároční situace

- Doprovázení životními rozhodnutími

- Lepší porozumnění sobě

- A další...

Pracovní oblast

- Konflikty na pracovišti

- Rozhodnutí o dalším směrování

První setkání

Setkání trvají zpravidla hodinu. Na prvním setkání je cílem se lépe poznat, zmapovat možnosti a nastavit si spolupráci. Někdo přichází s jasnou představou, někdo však jenom s pocity, a potřeby nebo očekávání se objeví postupně. Respektuji tempo každého klienta.

Na setkání je nutné se předem objednat mailem nebo telefonicky. Pokud Vám nemohu zvednout telefon, ozvu se zpátky.

bottom of page