LEKTORSKÁ ČINNOST

Svá školení zakládám na odbornosti a osobním vztahu. Vždy hledám způsob, jak naučit své klienty řešit aktuální i dlouhodobé problémy, zlepšovat kvalitu zkušenosti zákazníka i zaměstnance a jak správně komunikovat. Zaměřuji se také na dovednosti vedení a rozvoj týmových leaderů. 

Mám zkušenost i s tématy vedení a rozvoje týmů, typologie týmů a zdravého přístupu k rozdělení osobního a pracovního života, práci se stresem, prevenci vyhoření a jiné. Mimo lektorskou činnost firmy také často využívají koučovacích sezení či poradenství pro jednotlivce i pro týmy.

Za svou šestiletou praxi jsem školila začínající podnikatele i mezinárodní korporace. Jak mohu pomoci Vám? 

Ve své šestileté praxi jsem vedla firemní školení i teambuildingy. Hlavní oblast tvoří vztahy na pracovišti, zvládání náročných situací, práce s jednotlivcem i skupinou, komunikace a jiné softskills. Školení mají obvykle celodenní formát, ale můžeme se domluvit na kratších verzích nebo pravidelných sezení.

školení

počet dní

pravidelné

cena za den

dohodou

ano

dohodou

Jeden školicí den obsahuje ucelený program od 9 do 17 h. Mohu se však přizpůsobit Vašim požadavkům.

 

ČR a SR